მოზარდებისთვის

მასწავლებლები

რა არის ბულინგი

ბულინგი არის თანატოლთა შორის ძალადობისა და ჩაგვრის ერთ-ერთი ფორმა. რა თქმა უნდა, ყველა ძალადობრივ ქცევას ვერ დავარქმევთ ბულინგს და არ არის აუცილებელი ყველა ბულინგის ქცევა შეიცავდეს ძალადობას. საჭიროა ვიცოდეთ, რომ ბულინგი შესაძლოა გამოვლინდეს ნებისმიერ ადგილას და ამასთან ერთად არაერთი ფორმით. ბულინგში შეიძლება გავაერთიანოთ ქმედებები, დაწყებული ჭორების (ცრუ ამბების) გავრცელებიდან და სიტყვიერი შეურაცხყოფიდან, დამთავრებული ფიზიკური ძალადობით.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ბულინგის ძირითად ეპიცენტრს წარმოადგენს სკოლები და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ბულინგის პრევენციაში მასწავლებელი ასრულებს. მნიშვნელოვანია მასწავლებელი და ზოგადად სკოლა ჩართული იყოს ბულინგის აღმოფხვრაში. არ აქვს მნიშვნელობა სად ხდება ბულინგის აქტი - სკოლაში, თუ მის გარეთ, ბულინგის ფაქტი მასწავლებელმა არასდროს არ უნდა დააიგნოროს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ის ხდებოდეს სკოლის ფარგლებს გარეთ.

თუ ხარ ბულინგის მსხვერპლი

 • საჭიროა მასწავლებლებმა მოსწავლეებს მიაწოდონ ბულინგის ზუსტი, თვალსაჩინო განმარტება, და სრული ინფრომაცია ბულინგის პროცესსა და შედეგებზე.
 • თავდაპირველად მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა ზუსტად იციან, როგორ და რა დროს უნდა შეგვატყობინონ ბულინგის შესახებ და მნიშვნელოვანია იცოდნენ ვის ესაუბრონ ამის შესახებს (იქნება ეს თავად მასწავლებელი/პედაგოგი, სკოლის ფსიქოლოგი, მანდატური, თუ სხვა ნდობით აღჭურვილი პირი)
 • შესაძლებელია სკოლაში და კონკრეტულ კლასებში გარკვეული ქცევის ნორმებისა და წესების შემუშავებაში დავიხმაროთ მოსწავლეები და შესაბამისი ნორმებისა და წესების დაწღვევის ჩემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგებისა და სანქციების შემუშავებაშიც მიიღონ მონაწილეობა. ეს ყველაფერი შესაძლებელია იყოს ერთ-ერთი გზა, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება შემცირდეს ბულინგის შემთხვევები.
 • როგორც ყოველთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ძალიან კარგი მსმენელები. 
 • სასურველია დიალოგი მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის შედგეს მომხდარი ფაქტიდან რაც შეიძლება მალე.
 • გარდა იმისა, რომ მათ თავად უნდა განაცხადონ ბულინგის შესახებ, არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, რომლებიც მასწავლებელს ეხმარება ამოიცნოს ბულინგის მსხვერპლი მოსწავლეები. მოსწავლეები, რომლებიც არიან ბულინგის მსხვერპლნი:
  • ხშირად არიან ნეგატიურ გუნება-განწყობილებაზე;
  • მათი აკადემიური მოსწრება დაბალია;
  • ხდებიან მარტივად ფეთქებადები/გაღიზიანებადები;
  • ხდებიან ნაკლებად სოციალურები;
  • ხშირად აცდენენ სკოლას და ა.შ
 • საჭიროა ბავშვები ხვდებოდნენ და იცოდნენ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, თქვენ მათ გვერდით ხართ, გაამხნევებთ მათ და დაიცავთ მათ ბულინგის შემთხვევებისგან.
 • სასურველია ბავშვებს ვკითხოთ რას მოიმოქმედებენ და რა არის მათი გეგმა, რაში დასჭირდებათ მათ ჩვენი დახმარება.
 • სასურველია პრობლემის გადაჭრის შემდეგ განვაგრძოთ აქტიური კომუნიკაცია, როგორც მოსწავლესთან, ასევე მის მშობლებთან, რათა დავრწმუნდეთ, რომ პრობლემა სრულად გადაჭრილია და არა დროებით.

თუ შენი მეგობარი ბულინგის მსხვერპლია

 • საჭიროა მასწავლებლებმა მოსწავლეებს მიაწოდონ ბულინგის ზუსტი, თვალსაჩინო განმარტება, და სრული ინფორმაცია ბილინგის პროცესსა და მოსალოდნელ შედეგებზე.
 • თავდაპირველად მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა ზუსტად იციან, როგორ და რა დროს უნდა შეგვატყობინონ ბულინგის შესახებ და მნიშვნელოვანია იცოდნენ ვის ესაუბრონ ამის შესახებს (იქნება ეს თავად მასწავლებელი/პედაგოგი, სკოლის ფსიქოლოგი, მანდატური, თუ სხვა ნდობით აღჭურვილი პირი)
 • ასევე მნიშვნელოვანია მოსწავლეებმა ზუსტად იცოდნენ ის სანქციები, რაც სკოლის განაწესში ბულინგთან საბრძოლველად არსებობს. უნდა იცოდნენ რას უნდა ელოდონ ბულინგის განხორციელების შემდგომ.
 • შესაძლებელია სკოლაში და კონკრეტულ კლასებში გარკვეული ქცევის ნორმებისა და წესების შემუშავებაში დავიხმაროთ მოსწავლეები და შესაბამისი ნორმებისა და წესების დაწღვევის ჩემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგებისა და სანქციების შემუშავებაშიც მიიღონ მონაწილეობა. ეს ყველაფერი შესაძლებელია იყოს ერთ-ერთი გზა, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება შემცირდეს ბულინგის შემთხვევები.
 • როგორც ყოველთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ძალიან კარგი მსმენელები.
 • სასურველია დიალოგი მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის შედგეს მომხდარი ფაქტიდან რაც შეიძლება მალე.
 • საჭიროა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე მათთან საუბრისას.
 • გამოიყენეთ მშვიდი და გაწონასწორებული ხმის ტემბრი და ლაპარაკის მანერა.
 • სასაურველია გამოვიყენოთ სკოლაში არსებული რესურსი და ჩავრთოთ პრობლემის მოგვარებაში ფსიქოლოგი, სოცმუშაკი და სხვა პასუხისმგებელი პირი.
 • მიიღეთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა ზუსტად.
 • მნიშვნელოვანია პრობლემის კარგად შესწავლის შემდეგ განვსაზღვროთ შემდგომი ნაბიჯები.
 • სკოლის წესების გათვალისწინებით უნდა დავუკავშირდეთ მშობლებს და ჩავაყენოთ ისინი საქმის კურსში.
 • მნიშვნელოვანია აქტიურად გადამოწმდეს მოგვარებულია თუ არა პრობლემა ბოლომდე.
 • მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა იცოდნენ თუ ვის უნდა მიმართონ გარკვეული პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში.
 • სასურველია პრობლემის გადაჭრის შემდეგ განვაგრძოთ აქტიური კომუნიკაცია, როგორც მოსწავლესთან ასევე მის მშობლებთან, რათა ბოლომდე დავრწმუნდეთ, რომ პრობლემა სრულად გადაჭრილია და არა დროებით.